حسابداری اِستیلا
         
 
 اِستیلا فروشگاهی
ارسال گزارش فروش به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال گزارش هنگام ثبت فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال گزارش هنگام حذف فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال مانده حساب مشتری به صورت پیامک
ارسال گزارشات، فاکتور و  صورتحساب مشتری از طریق ایمیل
ارسال مانده حساب مشتری از طریق تلگرام
 ایجاد سال مالی جدید به صورت خودکار
مقایسه گزارشات سالهای متفاوت در کنار هم

صدور فاکتور

فاکتور فروش
فاکتور خرید
قاکتور برگشت از خرید
فاکتور برگشت از فروش
پیش فاکتور
فاکتور فروش اقساط
حواله انبار
ارسال به تولید
دریافت از تولید
فاکتور خدمات
فاکتور هزینه

دریافت پرداخت

دریافت و پرداخت به مشتری
دریافت و پرداخت به بانک
دریافت و پردخت به سهامدار
پرداخت بابت هزینه
حسابداری
اسناد حسابداری
حسابهای کل، معین و تفضیلی
تعریف حسابهای جدید
صدور سند حسابداری
تعیین روش محسابه قیمت تمام شده (،FIFO,LIFO، قیمت میانگین و شناسایی ویژه)
موجودی اول دوره صندوق
کسری اول دوره صندوق
چکهای دریافتنی اول دوره
چکهای پرداختنی اول دوره
تعاریف
تعریف مشتری
گروه بندی مشتری ها
تعریف کالا
گروه بندی کالا ها
اختصاص شماره سریال برای هر کالا
چاپ بارکد کالا
چاپ شماره سریال کالاها در فاکتور فروش
تعیین درصد تخفیف به صورت جداگانه برای هر کالا
تعیین درصد مالیات و ارزش افزوده جداگانه برای هر کالا
تعریف واحد اصلی و فرعی برای کالا
تعریف بانک
تعریف گروه بانک ها
تعریف هزینه
گروه بندی هزینه ها
تعریف سهامدار
گروه بندی سهامداران
تعریف خدمات
تعریف بازاریاب ها
تعریف اموال
تعریف کارکنان
تعریف مراکز تولید
مشخصات فروشگاه، شرکت و یا موسسه
تعریف کاربران
تعریف سطح دسترسی برای کاربران
گزارشات
گزارش موجودی کالا
گزارش کالاهای با عدم موجودی
گزارش کالاهای با موجودی کمتر از نقطه سفارش
سود به تفکیک کالاها (از هر کالا چه میزان سود کسب شده)
سود به تفکیک گروه کالاها ( از هر گروه کالا چه میزان سود کسب شده )
کزارش شماره سریال و وضعیت آنها
انبار گردانی
گزارش مشتریان بدهکار
گزارش مشتریان بستانکار
گزارش مشتریان بی حساب
گزارش مشتریان حساب گذشته از یک تاریخ خاص
گزارش سود به تفکیک مشتری ( هر مشتری چه میزان سود به ما داده است )
گزارش سود به تفکیک گروه مشتری ( هر گروه مشتری چه میزان سود به ما داده است )
گزارش میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده
گزارش برداشت سهامداران
گزارش دریافتی از سهامداران
گزارش موجودی بانکها
گزارش واریز به بانکها
گزارش برداشت از بانکها
گزارش چکها
گزارش پوزها
گزارش هزینه های پرداخت شده
گزارش به تفکیک گروه هزینه ها
تراز آزمایشی
ترازنامه آخر دوره
صورتحساب سود و زیان
گزارشات فصلی دارایی ماده 169 (ttms)
گزارش فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش برگشت از فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش برگشت از خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
سایر امکانات
پشتیبان گیری از اطلاعت
بازخوانی اطلاعات پشتیبان گرفته شده
حذف کامل اطلاعات
دفترچه تلفن
یادآوریها
طراحی فاکتور
طراحی بارکد کالاها
محاسبه قیمت فروش به صورت خودکار بر مبنای قیمت خرید
چاپ فاکتور رسمی
چاپ فاکتور غیر رسمی
چاپ مانده قبلی در فاکتور
چاپ مانده حساب در فاکتور
چاپ طریقه تسویه و شماره چکهای دریافتی در فاکتور
امکان حذف قیمت هر ردیف فاکتور
محاسبه و چاپ وزن اقلام موجود در فاکتور
امکان ذخیره آخرین قیمت فروش مربوط به هر مشتری
امکان حذف و یا اضافه نمودن ستونها و سطرهای فاکتور
کلیه اصلاح ها ( فاکتور، دریافت و ... ) با رمز کاربر اصلی
کلیه حذف ها ( فاکتور، دریافت و ... ) با رمز کاربر اصلی
تعیین مسیر و پشتیبانی خودکار از اطلاعات برنامه
تغییر رنگ منوها به دلخواه کاربر
بارگزاری تصویر پس زمینه از اینترنت
به روز رسانی خودکار برنامه از طریق اینترنت
نمایش خلاصه حساب روزانه، ماهیانه و سالانه در صفحه اصلی برنامه
امکان اتصال به پوز های بانکی
امکان اتصال به ربات تلگرام

1490 هزار تومان

 اِستیلا شرکتی
ارسال گزارش فروش به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال گزارش هنگام ثبت فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال گزارش هنگام حذف فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال مانده حساب مشتری به صورت پیامک
ارسال گزارشات، فاکتور و  صورتحساب مشتری از طریق ایمیل
ارسال مانده حساب مشتری از طریق تلگرام
 ایجاد سال مالی جدید به صورت خودکار
مقایسه گزارشات سالهای متفاوت در کنار هم

صدور فاکتور

فاکتور فروش
فاکتور خرید
قاکتور برگشت از خرید
فاکتور برگشت از فروش
پیش فاکتور
فاکتور فروش اقساط
حواله انبار
ارسال به تولید
دریافت از تولید
فاکتور خدمات
فاکتور هزینه

دریافت پرداخت

دریافت و پرداخت به مشتری
دریافت و پرداخت به بانک
دریافت و پردخت به سهامدار
پرداخت بابت هزینه
حسابداری
اسناد حسابداری
حسابهای کل، معین و تفضیلی
تعریف حسابهای جدید
صدور سند حسابداری
تعیین روش محسابه قیمت تمام شده (،FIFO,LIFO، قیمت میانگین و شناسایی ویژه)
موجودی اول دوره صندوق
کسری اول دوره صندوق
چکهای دریافتنی اول دوره
چکهای پرداختنی اول دوره
تعاریف
تعریف مشتری
گروه بندی مشتری ها
تعریف کالا
گروه بندی کالا ها
اختصاص شماره سریال برای هر کالا
چاپ بارکد کالا
چاپ شماره سریال کالاها در فاکتور فروش
تعیین درصد تخفیف به صورت جداگانه برای هر کالا
تعیین درصد مالیات و ارزش افزوده جداگانه برای هر کالا
تعریف واحد اصلی و فرعی برای کالا
تعریف بانک
تعریف گروه بانک ها
تعریف هزینه
گروه بندی هزینه ها
تعریف سهامدار
گروه بندی سهامداران
تعریف خدمات
تعریف بازاریاب ها
تعریف اموال
تعریف کارکنان
تعریف مراکز تولید
مشخصات فروشگاه، شرکت و یا موسسه
تعریف کاربران
تعریف سطح دسترسی برای کاربران
گزارشات
گزارش موجودی کالا
گزارش کالاهای با عدم موجودی
گزارش کالاهای با موجودی کمتر از نقطه سفارش
سود به تفکیک کالاها (از هر کالا چه میزان سود کسب شده)
سود به تفکیک گروه کالاها ( از هر گروه کالا چه میزان سود کسب شده )
کزارش شماره سریال و وضعیت آنها
انبار گردانی
گزارش مشتریان بدهکار
گزارش مشتریان بستانکار
گزارش مشتریان بی حساب
گزارش مشتریان حساب گذشته از یک تاریخ خاص
گزارش سود به تفکیک مشتری ( هر مشتری چه میزان سود به ما داده است )
گزارش سود به تفکیک گروه مشتری ( هر گروه مشتری چه میزان سود به ما داده است )
گزارش میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده
گزارش برداشت سهامداران
گزارش دریافتی از سهامداران
گزارش موجودی بانکها
گزارش واریز به بانکها
گزارش برداشت از بانکها
گزارش چکها
گزارش پوزها
گزارش هزینه های پرداخت شده
گزارش به تفکیک گروه هزینه ها
تراز آزمایشی
ترازنامه آخر دوره
صورتحساب سود و زیان
گزارشات فصلی دارایی ماده 169 (ttms)
گزارش فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش برگشت از فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش برگشت از خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
سایر امکانات
پشتیبان گیری از اطلاعت
بازخوانی اطلاعات پشتیبان گرفته شده
حذف کامل اطلاعات
دفترچه تلفن
یادآوریها
طراحی فاکتور
طراحی بارکد کالاها
محاسبه قیمت فروش به صورت خودکار بر مبنای قیمت خرید
چاپ فاکتور رسمی
چاپ فاکتور غیر رسمی
چاپ مانده قبلی در فاکتور
چاپ مانده حساب در فاکتور
چاپ طریقه تسویه و شماره چکهای دریافتی در فاکتور
امکان حذف قیمت هر ردیف فاکتور
محاسبه و چاپ وزن اقلام موجود در فاکتور
امکان ذخیره آخرین قیمت فروش مربوط به هر مشتری
امکان حذف و یا اضافه نمودن ستونها و سطرهای فاکتور
کلیه اصلاح ها ( فاکتور، دریافت و ... ) با رمز کاربر اصلی
کلیه حذف ها ( فاکتور، دریافت و ... ) با رمز کاربر اصلی
تعیین مسیر و پشتیبانی خودکار از اطلاعات برنامه
تغییر رنگ منوها به دلخواه کاربر
بارگزاری تصویر پس زمینه از اینترنت
به روز رسانی خودکار برنامه از طریق اینترنت
نمایش خلاصه حساب روزانه، ماهیانه و سالانه در صفحه اصلی برنامه
امکان اتصال به پوز های بانکی
امکان اتصال به ربات تلگرام

2290 هزار تومان

 اِستیلا تولید
ارسال گزارش فروش به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال گزارش هنگام ثبت فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال گزارش هنگام حذف فاکتور به مدیریت فروشگاه از طریق تلگرام
ارسال مانده حساب مشتری به صورت پیامک
ارسال گزارشات، فاکتور و  صورتحساب مشتری از طریق ایمیل
ارسال مانده حساب مشتری از طریق تلگرام
 ایجاد سال مالی جدید به صورت خودکار
مقایسه گزارشات سالهای متفاوت در کنار هم

صدور فاکتور

فاکتور فروش
فاکتور خرید
قاکتور برگشت از خرید
فاکتور برگشت از فروش
پیش فاکتور
فاکتور فروش اقساط
حواله انبار
ارسال به تولید
دریافت از تولید
فاکتور خدمات
فاکتور هزینه

دریافت پرداخت

دریافت و پرداخت به مشتری
دریافت و پرداخت به بانک
دریافت و پردخت به سهامدار
پرداخت بابت هزینه
حسابداری
اسناد حسابداری
حسابهای کل، معین و تفضیلی
تعریف حسابهای جدید
صدور سند حسابداری
تعیین روش محسابه قیمت تمام شده (،FIFO,LIFO، قیمت میانگین و شناسایی ویژه)
موجودی اول دوره صندوق
کسری اول دوره صندوق
چکهای دریافتنی اول دوره
چکهای پرداختنی اول دوره
تعاریف
تعریف مشتری
گروه بندی مشتری ها
تعریف کالا
گروه بندی کالا ها
اختصاص شماره سریال برای هر کالا
چاپ بارکد کالا
چاپ شماره سریال کالاها در فاکتور فروش
تعیین درصد تخفیف به صورت جداگانه برای هر کالا
تعیین درصد مالیات و ارزش افزوده جداگانه برای هر کالا
تعریف واحد اصلی و فرعی برای کالا
تعریف بانک
تعریف گروه بانک ها
تعریف هزینه
گروه بندی هزینه ها
تعریف سهامدار
گروه بندی سهامداران
تعریف خدمات
تعریف بازاریاب ها
تعریف اموال
تعریف کارکنان
تعریف مراکز تولید
مشخصات فروشگاه، شرکت و یا موسسه
تعریف کاربران
تعریف سطح دسترسی برای کاربران
گزارشات
گزارش موجودی کالا
گزارش کالاهای با عدم موجودی
گزارش کالاهای با موجودی کمتر از نقطه سفارش
سود به تفکیک کالاها (از هر کالا چه میزان سود کسب شده)
سود به تفکیک گروه کالاها ( از هر گروه کالا چه میزان سود کسب شده )
کزارش شماره سریال و وضعیت آنها
انبار گردانی
گزارش مشتریان بدهکار
گزارش مشتریان بستانکار
گزارش مشتریان بی حساب
گزارش مشتریان حساب گذشته از یک تاریخ خاص
گزارش سود به تفکیک مشتری ( هر مشتری چه میزان سود به ما داده است )
گزارش سود به تفکیک گروه مشتری ( هر گروه مشتری چه میزان سود به ما داده است )
گزارش میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده
گزارش برداشت سهامداران
گزارش دریافتی از سهامداران
گزارش موجودی بانکها
گزارش واریز به بانکها
گزارش برداشت از بانکها
گزارش چکها
گزارش پوزها
گزارش هزینه های پرداخت شده
گزارش به تفکیک گروه هزینه ها
تراز آزمایشی
ترازنامه آخر دوره
صورتحساب سود و زیان
گزارشات فصلی دارایی ماده 169 (ttms)
گزارش فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش برگشت از فروش (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
گزارش برگشت از خرید (روزانه، ماهانه و سالیانه و امکان مقایسه آنها)
سایر امکانات
پشتیبان گیری از اطلاعت
بازخوانی اطلاعات پشتیبان گرفته شده
حذف کامل اطلاعات
دفترچه تلفن
یادآوریها
طراحی فاکتور
طراحی بارکد کالاها
محاسبه قیمت فروش به صورت خودکار بر مبنای قیمت خرید
چاپ فاکتور رسمی
چاپ فاکتور غیر رسمی
چاپ مانده قبلی در فاکتور
چاپ مانده حساب در فاکتور
چاپ طریقه تسویه و شماره چکهای دریافتی در فاکتور
امکان حذف قیمت هر ردیف فاکتور
محاسبه و چاپ وزن اقلام موجود در فاکتور
امکان ذخیره آخرین قیمت فروش مربوط به هر مشتری
امکان حذف و یا اضافه نمودن ستونها و سطرهای فاکتور
کلیه اصلاح ها ( فاکتور، دریافت و ... ) با رمز کاربر اصلی
کلیه حذف ها ( فاکتور، دریافت و ... ) با رمز کاربر اصلی
تعیین مسیر و پشتیبانی خودکار از اطلاعات برنامه
تغییر رنگ منوها به دلخواه کاربر
بارگزاری تصویر پس زمینه از اینترنت
به روز رسانی خودکار برنامه از طریق اینترنت
نمایش خلاصه حساب روزانه، ماهیانه و سالانه در صفحه اصلی برنامه
امکان اتصال به پوز های بانکی
امکان اتصال به ربات تلگرام

3990 هزار تومان

 
         
 

 

|تماس با ما :
همراه :
7681 446 914 98 +
ایمیل
: info@estila.ir

 

 

estila Software Group Copyright ©2014.
all rights reserved.