سیستم  
 
 
 

 
 
 
 
  • جهت ورود به هر یک از بخشها بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.
  • اعداد نشان دهنده کلیدهای میانبر برای دسترسی به هر بخش میباشد.

پشتیان گیری:

کاربرد: گرفتن کپی پشتیبان از اطلاعات فعلی نرم افزار.

بازخوانی:

کاربرد: بازگرداندن پشتیبان به نرم افزار.

بروزرسانی:

کاربرد: بروز رسانی دفاتر حسابداری سیستم.

حذف اطلاعات:

کاربرد: حذف کلیه اطلاعات سیستم.